ติดต่อเรา

หากจะมองว่าหลักสูตรการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ การโดนตัดโอกาสทางสังคมทำให้คนเหล่านั้นขาดอนาคตที่สดใสไปเลยโดยปริยาย เพราะไม่ว่าการไปสมัคงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่ จะต้องมีการตรวจสอบประวัติ แค่เห็นประวัติไม่ดีเขาก็ไม่อยากรับเข้าทำงานแล้ว ทำให้เราคิดว่าในการจัดการเรียนการสอนมีการเน้นเฉพาะเรื่องทฤษฎีมากเกินไป ทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาไม่สามารถเข้าใจได้ตรงจุดและไม่สามารถเข้าใจถึงหัวใจของการแก้ไขปัญหาสังคมมากเท่าที่ควร


มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย)
ไม่มีความเห็น · มูลนิธิ
25/88 สุขุมวิท11 แขวง คลองเตยเหนือ
02 664 9644