สัญญาณเตือนบ่งบอกว่าเป็นโรค เมื่อมือเท้าชาเกิดจากการผิดปกติ

คนทำงานหนักจนเกิดอาการมือเท้าชา ซึ่งก็มองว่าตัวเอนั้นไม่ได้เป็นโรคอะไร เพราะอาจจะเกิดจากการทำงานที่หนักเกิดไปแค่นั้น แต่ว่ามันไม่ใช่แค่การทำงานที่หนักนะคะ มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณนั้นอาจจะเป็นโรคก็ได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าการทำงานหนักจะเป็นบ่อเกิดของการมือชา เท้าชาก็ตาม แต่มันจะมีตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งคนปกติไม่เป็นดังนั้นอย่ามัวแต่เพิกเฉย เพราะคุณอาจจะเป็นอันตรายมากขึ้นหากปล่อยทิ้งไว้

 

การสันนิฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่มือเท้าชาบ่อยๆ อาจจะเกิดจากเส้นประสาท หรือปลายประสาทอักเสบ การทำงานที่ผิดปกติไปจนถึงการรุนแรงหากปล่อยไว้นาน ซึ่งมีสัญญาณเตือนมาเช่นนี้แล้ว เราแนะนำให้คุณไปพบแพทย์จะดีสุด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

 

ความสำคัญของเส้นประสาท ที่เกี่ยวข้องกับอาการมือชาเท้าชา

สมองของคนเราจะมีการสั่งงานผ่านเส้นประสาท และทำงานควบคู่ไปกับสมองของเราและร่วมกับไขสันหลังของเราอีกด้วย ดังนั้นเมื่อมีสิ่งผิดปกตืเกิดขึ้นเราก็จำเป็นที่จะรับรู้ทางร่างกายออกมาในรูปแบบต่างๆ แต่เราจะคาดเดาได้จากอาการส่วนที่เป็นว่ามันมีปัญหาจากอะไร อย่างเช่นมือคุณเกิดอาการมือชา เท้าชา คุณก็จะรู้สึกชา ซึ่งแน่นอนว่าเส้นประสาทอาจจะมีปัญหาเพราะมันคือเส้นที่บอกเหมือนกับระบุมาว่าว่วนใดของร่างกายมีปัญหานั่นเอง

 

ความผิดปกติที่เราพอจะคาดเดาได้จากอาการมือชาเท้าชา ก็คือ

1.เส้นประสาทในสมอง ถ้าหากมีการผิดปกติอาการที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลให้คุณมีอาการต่างๆตามร่างกายของคุณ เช่น การทรงตัวที่ผิดไป การได้กลิ่นหรือการรับรสที่ผิดปกติ อาจจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเกิดปัญหาขึ้น เป็นต้น

2.เส้นประสาททั่วไป สำหรับ เส้นประสาท จะมี การ เชื่อมต่อ ไป ที่ ไขกระดูก หรือว่า กล้ามเนื้อ ต่างๆ ภายใน ร่างกาย ของคุณนั่นเท่ากับว่าถ้ามีอะไรผิดปกติก็อาจจะส่งผลให้เส้นประสาทของคุณได้เช่นกัน 

 

อัตราการเสี่ยงที่จะเป็นโรคปลายประสาทอักเสบ

แน่นอนว่าการผิดปกติของร่างกายจะทำให้มีเส้นประสาทอักเสบเกิดขึ้นได้หรือในหนึ่งก็อาจจะมีประวัติของบุคคลในครอบครัวที่มีคนเป็นสิ่งเหล่านี้นอกจากนั้นยังดูได้จากผลการตรวจเลือดที่มีค่าผิดปกติอื่นๆตามมายกตัวอย่างเช่นการขาดวิตามิน การขาดโปรตีนเป็นต้น

สำหรับอาการมือชาเท้าชาสามารถที่จะเสี่ยงเป็นอันตรายถึงอัมพาตได้ดังนั้นมีอาการก็ไม่ควรรอช้ารีบไปปรึกษาหรือพบแพทย์โดยด่วนเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายที่หนักตามมา อย่าผัดวันประกันพรุ่งหากมีอาการเหล่านี้เพราะมันเป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับปลายประสาทอักเสบ

 

สนับสนุนโดย      เครื่องช่วยฟัง