การทำอย่างไรเพื่อทำให้เราออกกำลังกายได้ทุกวัน

การทำอย่างไรเพื่อออกกำลังกายทุกวันนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายและสภาพร่างกายของแต่ละคน ดังนี้คือบางขั้นตอนที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ จำไว้ว่าความสำเร็จในการออกกำลังกายทุกวันขึ้นอยู่กับการทำในลักษณะที่เป็นระบบและเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณ

1.การกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม กำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และที่เหมาะสมกับระดับพลังงานและสุขภาพทั้งกายและจิตใจของคุณ ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือวิ่งในช่วงเวลาที่มี, การทำแอโรบิค, หรือการฝึกซ้อมทางกายภาพอื่นๆ ที่คุณสนใจ

 2.ตั้งเวลาเฉพาะ วางแผนเวลาในวันของคุณเพื่อการออกกำลังกาย ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากมายแต่ควรเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับความสบายของคุณ หากคุณมีตารางกำหนดที่ค่อนข้างแน่น, คุณสามารถแบ่งการออกกำลังกายออกเป็นช่วงสั้นๆ ตลอดวัน, เช่น 15-30 นาทีต่อครั้ง

 3.ทำกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกวัน การเลือกกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกวันหรือเป็นประจำเป็นที่เริ่มต้น เช่น การเดินหรือการยืด การทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบจะช่วยเพิ่มความสนุกและยินดีในการออกกำลังกาย, ทำให้มันเป็นส่วนที่สนับสนุนในชีวิตประจำวันของคุณ

 4.เชิญเพื่อนร่วมกิจกรรม การมีเพื่อนร่วมกิจกรรมสามารถเป็นแรงจูงใจและสนุกสนานมากขึ้น การมีคนร่วมกับคุณจะช่วยให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกขึ้นและทำให้คุณมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

 5.ใช้ทางเดินหรือบันได การเลือกใช้ทางเดินหรือบันไดในการเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้บันไดแทนลิฟท์ หากคุณไม่มีเวลาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็น, การใช้วิธีการเดินหรือยกต่างๆ ก็เป็นทางเลือกที่ดี

 6.ใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์เฝ้าระวัง มีแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์เฝ้าระวังที่ช่วยบันทึกกิจกรรมทางกายและช่วยติดตามความคืบหน้า การวางตารางการออกกำลังกายเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้มันเป็นส่วนหนึ่งของวันทุกวันของคุณ

 7.หาคู่คิดจะออกกำลังกาย มีคู่คิดที่จะออกกำลังกายร่วมกัน, เช่น แฟนหรือเพื่อน, จะทำให้การออกกำลังกายเป็นเวลาที่สนุกและท้าทาย ทำให้อยากไปบ่อยๆ หรือมีแรงกระตุ้นในการออกกำลังกาย

 การที่มีเวลาพักผ่อนและฟื้นตัวจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการออกกำลังกายในทุกๆ วัน  เครื่องช่วยฟังอย่างดี    จะช่วยทำให้คุณมีความต้องการในการออกกำลังกายมากขึ้น ช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกาย ให้ร่างกายรู้สึกดี รู้สึกถึงการต้องทำเป็นประจำ ด้วยแรงจูงใจ การมีรูปร่างที่เปลี่ยนไป การพึ่งพาสิ่งรอบด้านเป็นตัวช่วยชั้นดีในการออกกำลังกาย จงพยายามทำให้บ่อยครั้งจนเป็นนิสัย จากนั้นคุณจะออกกำลังกายได้จนเป็นความเคยชิน