เป็นโรคตับแข็งอยู่ได้กี่ปีและมีวิธีการรักษาโรคตับแข็งได้อย่างไร

เป็นโรคตับแข็งอยู่ได้กี่ปีและมีวิธีการรักษาโรคตับแข็งได้อย่างไร

โดยพื้นฐานแล้วโรคตับแข็งไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ แต่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงกว่าเดิม และไม่ให้มีภาวะโรคอื่นแทรกซ้อนเข้ามาเพิ่ม เพราะเมื่อตับถูกทำลายไปแล้วเป็นไปได้ยากที่จะสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมาเป็นปกติได้ ดั้งนั้นการรักษาที่ถูกต้นควรหาสาเหตุต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคตับ ทั้งนี้วิธีการรักษาอาจจะต้องดูตามสถานการณ์ของอาการ สาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดโรค บางรายที่เป็นโรคตับระยะรุนแรงแล้ว อาจจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล หากเป็นในช่วงแรกอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยควบคุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันดังนี้

  1. หยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮออล์ทุกชนิด เนื่องจากทราบกันดีอยู่แล้วว่าแอลกอฮอลล์เป็นสาเหตุที่ทำให้เนื้อเยื่อตับถูกทำลายได้มากที่สุด ผู้ป่วยร้อยละ 70% ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคตับแข็งมักจะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอลล์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหลายปี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคตับแข็งและเสียชีวิตมากที่สุด โดยผู้ป่วยต้องงด ได้รับการรักษาหรือเข้ารับการบำบัดอย่างถูกวิธี ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการลงแดง หรืออยากดื่ม ต้องค่อยๆลดปริมาณในช่วงแรกไปจนถึงเลิกดื่มถาวร
  2. รับประทานยาเพื่อช่วยควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ โดยเมื่อได้ไปพบแพทย์ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี แพทย์จะมีการจ่ายยาประเภท สเตียรอยด์หรือยาต้านไวรัส เพื่อช่วยไม่ให้เซลล์ตับถูกทำลายมากขึ้น และลงจำนวนของไวรัสให้ลดลง
  3. ลดน้ำหนัก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่า ภาวะไขมันเกาะที่ตับนั้นไม่ได้มีสาเหตุจากการดื่มสุรา ควรออกกำลังกายบ่อยๆ เพื่อลดไขมันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้น้อยลง นอกจากจะช่วยป้องกันการเกิดโรคตับแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆได้อีกด้วย

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วอาจมีการดูแลรักษาโรคตับอื่นๆอีก หากใครมีผู้ป่วย ญาติ คนใกล้ชิดที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับแข็งอยู่นี้ ควรได้รับคำปรึกษาอย่างถูกต้องรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่จะช่วยไม่ให้เกิดโรคตับแข็งได้